6º CIENCIAS

 1. A Idade Moderna en España 
 2. España na Idade Moderna 
 3. A época dos descubrimentos 
 4. Cristóbal Colón
 5. A Idade Contemporánea 
 6. A Revolución Industrial 
 7. A Primeira Guerra Mundial
 8. VIDEO: Como empezou a Primeira Guerra Mundial? 
 9. VIDEO: Como empezou a Segunda Guerra Mundial? 
 10. VIDEO: A Historia de Ana Frank 
 11. A Guerra Fría
 12. España no Século XX 
 13. A Idade Contemporánea en España
 14. España na Idade Contemporánea 
 15. Idade Contemporánea: España na Unión Europea 
 16. Idade Contemporánea: España na Segunda Metade do século XX. O Franquismo 
 17. A Transición Española 
 18. A Constitución
 19. A Constitución, o rei e os tres poderes 
 20. LIM: A Ditadura en España 
 21. LIM: A Democracia 
 22. Rochas e minerais 
 23. O solo, as rochas e os minerais 
 24. Laboratorio de terremotos 
 25. A hidrosfera: O baile dos océanos 
 26. Arquitectura prehistórica en Galicia 
 27. A máquina do tempo: A Prehistoria, a Historia e a Romanización 
 28. Biodiversidade
 29. A flora do parque natural de CORRUBEDO
 30. As feridas do XALLAS
 31. A reprodución e aparatos reprodutores
 32. A función da reprodución
 33. A reprodución
 34. A reprodución humana
 35. Aparato reproductor masculino e femenino 
 36. A fecundación 
 37. VÍDEO: A VIDA NO ÚTERO MATERNO
 38. A reprodución dos animais 
 39. Animais e plantas 
 40. O desenrolo dun ovo. A metamorfose 
 41. Os músculos do corpo humano 
 42. A nutrición 
 43. O aparello dixestivo 
 44. O proceso dixestivo 
 45. O aparello excretor 
 46. Alimentación, saúde, enfermidades 
 47. Alimentación e saúde: O almorzo
 48. ¿Por qué me pongo enfermo?
 49. Os seres vivos 
 50. Discover Santiago 
 51. Enciclopedia interactiva da cultura galega 
 52. ILUSIÓNS ÓPTICAS 
 53. A materia: Estados e propiedades 
 54. Sólidos, líquidos e gases 
 55. Materia e enerxía 
 56. A enerxía 
 57. A electricidade 
 58. Enerxía, electricidade e magnetismo 
 59. Imáns e corrente eléctrica 
 60. Electricidade e magnetismo 
 61. A electricidade e o magnetismo 
 62. Circuítos eléctricos 
 63. Laboratorio virtual de electricidade 
 64. Medida de masas 
 65. A auga 
 66. Economía, comercio e consumo 
 67. Galegas e Marías 
 68. Muller e ciencia 
 69. Clara Campoamor e o sufraxio feminino en España 
 70. Astronomía 
 71. A poboación de España 
 72. A poboación española (I) 
 73. A poboación española (II) 
 74. O concello e a localidade
 75. LIM: COÑECEMOS PONTEVEDRA
 76. As actividades económicas en España
 77. A poboación e as actividades productivas 
 78. A poboación e a economía de España e de Galicia 
 79. LIM: A Unión Europea 
 80. LIM: Economía, comercio e consumo
 81. XOGO: Países da Unión Europea  
 82. XOGO: A Eurozona 
 83. Máquinas, ferramentas e tecnoloxía: Beneficios e riscos 
 84. Máquinas. Palancas 
 85. Materiais: Experiencias 
 86. O Ciclo da Auga 
 87. WQ: UN BECHO RARO

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario

VISITAS