25/10/13

4444

Obtención de todos os números naturais do 0 ao 100 partindo de catro catros (4444) con sumas, restas, multiplicacións, divisións...

Ningún comentario:

Publicar un comentario

VISITAS